Hej. Jag som utbildar heter Sixten Persson och har lång erfarenhet av och med snöskoter, sedan mitten av 1960 talet. Varit fjällräddare i mer än 40 år. Har därmed  en gedigen erfarenhet från fjäll och natur i kombination med snöskoter, snö och lavin, omhändertagande olycka.
Dessutom under många år varit engagerad i Åredalens snöskoterklubb.

Jag tillsammans med Roger Jonsson och Torstein Rönning genomför kurser och examination  för både Åredalens snöskoterklubb i Duveds skola, praktisk utbildning på Renfjället och för Storliens snöskoterklubb i Storliens
Fjällgård, praktik i Storlienfjällen, sedan 15 år. 

Har därmed också lång erfarenhet att utbilda Norrmän. Vi har för övrigt proven översatt till det Norska språket.

Varit en av de ansvariga för uppbyggnad av VÄSEK Västjämtlands snöskoterområde.

Vår examinator Roger Jonsson född och uppvuxen i Handöl är också en person med stor erfarenhet av fjällnatur.